Καλωσόρισμα στους επισκέπτες μας!

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς!

Ο ιστότοπός μας www.hellenicdiaspora.com αντιπροσωπεύει ένα χώρο με τις ακόλουθες λειτουργίες : Δημοσίευση , Έκθεση , Προβολή και Έρευνα κάθε τύπου με θέμα την Ελληνική Διασπορά. Σε καθένα από τους 4 αυτούς τομείς ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει η να συνεισφέρει ανάλογα με τις προθέσεις και τους σκοπούς του τα εξής :

1) Δημοσίευση. Εδώ περιλαμβάνονται επιστημονικές εργασίες με θέμα την Ελληνική Διασπορά καθώς και πάσης φύσεως αρχειακό υλικό σε ψηφιακή μορφή (κείμενα, φωτογραφίες, Video, μουσική κλπ.). Σκοπός είναι να συγκροτηθεί η Πινακοθήκη Παροικιακού Ελληνισμού στην οποία θα αναρτάται παραστατικό υλικό με στιγμιότυπα (εικόνες και ντοκουμέντα ) από την ιστορία συγκεκριμένων ατόμων η οικογενειών. Καλείται λοιπόν κάθε ενδιαφερόμενος να απευθύνει το προς δημοσίευση έργο του, προκειμένου εφόσον πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις επιστημονικής εγκυρότητας να αναρτηθεί στον ιστότοπό μας.

2) Έκθεση. Εδώ περιλαμβάνεται η έκθεση πληροφοριών και ψηφιακού παραστατικού υλικού με θέμα την Ελληνική Διασπορά. Στόχος μας είναι η ταξινόμηση , οργάνωση και συστηματική προβολή του υλικού αυτού κατά τρόπο πού να συγκροτείται ένα ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ. Καλείται λοιπόν κάθε ενδιαφερόμενος πού διαθέτει τέτοια υλικά σε ψηφιακή η μη ψηφιακή μορφή να επικοινωνήσει μαζί μας προκειμένου να αξιοποιηθεί το διαθέσιμο υλικό.

3) Προβολή και Δημοσιοποίηση πάσης φύσεως έγκυρων πρωτοβουλιών, ενεργειών, ευεργεσιών, προτάσεων ,ιδεών κλπ. πού προέρχονται από η αναφέρονται στην Ελληνική Διασπορά. Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να μας ενημερώνει εγκαίρως προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

4) Έρευνα και συγκέντρωση πάσης φύσεως πληροφοριών και υλικών με θέμα την Ελληνική Διασπορά. Εδώ περιλαμβάνονται προσωπικά και οικογενειακά αρχεία (χειρόγραφα, έντυπα, φωτογραφίες, ταινίες, μαγνητοφωνήσεις κλπ.) που βρίσκονται στα χέρια οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για την ιστορία και το παρόν και το μέλλον της Ελληνικής Διασποράς. Τα ερωτηματολόγιο πού θα βρείτε στον ιστότοπό μας αποτελούν μια πρώτη συστηματική προσπάθεια επιστημονικής αποτύπωσης και ανάλυσης κάθε πληροφορίας πού σχετίζεται με ληξιαρχικά συμβάντα Ελλήνων της Διασποράς (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, γεωγραφικές μετακινήσεις) καθώς και με πάσης φύσεως κοινωνικές δραστηριότητες (επάγγελμα, οικονομική-κοινωνική κατάσταση, αναφορές σε εφημερίδες). Παρακαλούνται όλοι όσοι διαθέτουν και επιθυμούν να προβάλλουν στοιχεία από την προσωπική ή οικογενειακή τους ιστορία ή και ευρύτερα από την παροικιακή πραγματικότητα να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο και/ή να επικοινωνήσουν μαζί μας προκειμένου το εις χείρας τους υλικό να αξιοποιηθεί και να προβληθεί προς όφελος όλων ώστε να σωθεί, να αναδειχθεί και να μη το καταπιεί η λήθη.

Από την περιγραφή αυτή γίνεται φανερό ότι ο ιστότοπός μας αποσκοπεί στη διάσωση, αξιοποίηση, ανάλυση και προβολή κάθε υλικού και κάθε έργου που υπηρετεί την γνώση της ιστορίας, την ανάλυση του παρόντος και την προπαρασκευή του μέλλοντος της ελληνικής διασποράς και ευρύτερα του Οικουμενικού Ελληνισμού.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου βασίστηκε στη συμβολή όλων όσων υποστήριξαν την μέχρι τώρα έρευνα και την δημοσιοποίηση υλικού σχετικού με την ελληνική διασπορά, κυρίως μέσα από τα βιβλία μου «Αλεξανδρινές Οικογένειες Χωρέμη-Μπενάκη-Σαλβάγου» «Οι Έλληνες του Καΐρου», «Ευεργετισμός και Προσωπικότητα. Ευεργέτες Έλληνες του Καΐρου» «Ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός στους Δρόμους του Βαμβακιού», «Women, Gender and Diasporic Lives», καθώς και από τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Ημερίδα που διοργανώσαμε τον Ιούνιο του 2008 στην Αθήνα. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους θερμά για τη συμβολή τους.

Μ. Τομαρά – Σιδέρη
Πρόεδρος Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ
Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου