Ακαδημαϊκή δραστηριότητα

Η διδασκαλία του παροικιακού ελληνισμού στην διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο της ερευνητικής και συγγραφικής μας δραστηριότητας. Η έμφαση που δίνεται στην εποποίια του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού αποτελεί και την καινοτομία που χαρακτηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία στον πανεπιστημιακό χώρο, δεδομένου ότι για πρώτη φορά ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός εισάγεται στο πρόγραμμα σπουδών ελληνικού πανεπιστημίου.