Μετοχή της εταιρείας Θ. Π. Μηταράκη και Σία που κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 1937 στην Αλεξάνδρεια, όπου διακρίνεται η υπογραφή του Νότη Μηταράκη. Συλλογή Ιωάννη Ζίλλη.

Μετοχή της εταιρείας Θ. Π. Μηταράκη και Σία που κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 1937 στην Αλεξάνδρεια, όπου διακρίνεται η υπογραφή του Νότη Μηταράκη. Συλλογή Ιωάννη Ζίλλη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *