Οι Ευεργέτες της Ελληνικής Κοινότητας Ζαγαζίκ

Ο συγγραφέας – ερευνητής Ιωάννης Ζήλλης παρουσιάζει τους ευεργέτες της ακμαίας ελληνικής κοινότητας του Ζαγαζίκ, πόλης στο δέλτα του Νείλου και σημαντικό κέντρο παραγωγής και επεξεργασίας βάμβακος κατά τον 19ο αι.

Οι Ευεργέτες της Ελληνικής Κοινότητας Ζαγαζίκ