Ο μεγάλος ευεργέτης Γεώργιος Ζαρίφης (1807-1884)

Εργασία του Νικόλαου Ανδρουλιδάκη, φοιτητή του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας – Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο του μαθήματος “Παροικιακός Ελληνισμός και Ευεργετισμός Ι”.

 

Η Μεγάλη του Γένους στο Σχολή, στην ΚωνσταντινούποληΓεώργιος Ζαρίφης
Ο μεγάλος ευεργέτης Γεώργιος Ζαρίφης (1807-1884)