Ευεργετισμός και Προσωπικότητα. Ευεργέτες Έλληνες του Καΐρου

Ευεργετισμός και Προσωπικότητα. Ευεργέτες Έλληνες του Καΐρου
(τόμοι Α-Β, εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2002)

Η ανάλυση της ιδεολογίας του ευεργετισμού καθώς και της Εθνικής και Κοινωνικής συνείδησης, που καλλιεργήθηκε στους κόλπους του παροικιακού Ελληνισμού της Αιγύπτου, αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου. Μέσα από τις διαθήκες εξεχόντων παραγόντων της Ελληνικής παροικίας Καίρου (Αφοι Αμπετ, Ευ. Αχιλλόπουλος, Δημ. Σπετσερόπουλος, Κων. Ξενάκης, Θ. Κότσικας, Στ. Μανουσάκης, Ν. Τσανακλής) αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά της δράσης τους, ενώ το φαινόμενο του Ευεργετισμού τοποθετείται στο πλαίσιο που ορίζεται από τις ιδιαιτερότητες της εποχής (19ος – 20ος αιώνας) και από τη διαδικασία μετάβασης στη νεωτερικότητα.

Ευεργετισμός και Προσωπικότητα. Ευεργέτες Έλληνες του Καΐρου (τόμοι Α-Β, εκδ. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ, 2002)