Ιστορική Δημογραφία Ι (Χειμερινό Εξάμηνο)

Ορισμός του Πεδίου Δημογραφία-Ιστορική Δημογραφία. Δημογραφικά συμβάντα, δυναμική του πληθυσμού. Ορισμός του αντικειμένου: οι πληθυσμοί του παρελθόντος και η ένταξη της δυναμικής των πληθυσμών αυτών στην ιστορική διαδικασία. Πληθυσμός «παλαιού» τύπου, πληθυσμός «σύγχρονου» τύπου, δημογραφική μετάβαση. Μεθοδολογία: μελέτη των δημογραφικών συμβάντων (γέννηση, γάμος, θάνατος, μετανάστευση).

Βιβλίο Ληξιαρχικών Πράξεων, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Διακρίνεται το όνομα του Αλεξανδρινού ποιητή, Κωνσταντίνου Καβάφη