Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου

Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου (εκδ. Ε.Κ.Κ. – 2010)

Η έκδοση της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου παρουσιάζει το ευρετήριο του ιστορικού της αρχείου. Η εργασία της ταξινόμησης, ευρετηρίασης και καταλογογράφησης διενεργήθηκε κατά την περίοδο 2006-07 υπό την επιστημονική διεύθυνση της καθηγήτριας Ματ. Τομαρά – Σιδέρη και με την συμμετοχή ερευνητικής ομάδας από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.