Ο Αιγυπτιωτης Ελληνισμος στους Δρομους του Βαμβακιου

Ο Αιγυπτιωτης Ελληνισμος στους Δρομους του Βαμβακιου (εκδ. ΚΕΡΚΥΡΑ – 2011)

Η παρούσα μελέτη της Ματούλας Τομαρά-Σιδέρη στηρίζεται σε στοιχεία από τα ιστορικά Αρχεία της Ελλάδας και της Αιγύπτου καθώς και σε οικογενειακά Αρχεία και εστιάζει σε τρία κεντρικά σημεία:
Πρώτο, στην παραγωγή του βαμβακιού και την εξέλιξή της για ένα αιώνα (μέσα 19ου με μέσα 20ου ) στη διάρκεια του οποίου οι Έλληνες βαμβακοπαραγωγοί λειτούργησαν στο άκρως ανταγωνιστικό στερέωμα της Αιγυπτιακής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας οδηγώντας το αιγυπτιακό βαμβάκι στην κορυφή της διεθνούς προτίμησης.
Δεύτερο, στους ερευνητές δημιουργούς πού συνέδεσαν το όνομά τους με την επικράτηση συγκεκριμένων ποικιλιών και καθιέρωσαν την Αίγυπτο σαν την «χώρα του βαμβακιού», μετασχηματίζοντας ολόκληρη την οικονομία της. Η ανασυγκρότηση των ηγετικών εκείνων οικογενειών αναδεικνύει την αποφασιστική λειτουργία τους στο πλαίσιο ενός ανοικτού και διευρυνόμενου κόσμου, όπου εντάσσονται ως ιδιότυποι φορείς διαπολιτισμικής σύνδεσης και αναφοράς.
Τρίτο, στην Αιγυπτιακή παρεμβολή πού οδήγησε στην διακοπή του εξελισσόμενου συνεχούς, στην καθολική του απώλεια και σε ένα επώδυνα οριστικό και άρρητο «τέλος εποχής».
Η μελέτη αυτή ενσωματώνει στην ολική ιστορική θεώρηση πτυχές και κλίμακες φαινομένων πού εκτείνονται από τη γεωγραφία και την ανθρωπολογική διάσταση μέχρι την εξέλιξη των νοοτροπιών και τον επαναπροσδιορισμό των οικονομικο-πολιτικών πλαισίων ενός εκρηκτικά αναμορφούμενου κόσμου.