Ο Οίκος των Σίνα. Τέσσερις γενιές Ευεργετών.

 Εργασία της Ευαγγελίας Πετρίτη
 Φοιτήτριας του Παντείου Πανεπιστημίου
 Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας