Ο «Νικόλαος Παναγιώτου Λουράντος» από τα Κύθηρα

Η Σεβαστή – Ειρήνη(Νίνα) Παπαναστασίου μας παρουσιάζει γνωστές και άγνωστες πτυχές των Ελλήνων μεταναστών του 20ου αιώνα που ευεργέτησαν την χώρα υποδοχής τους και την πατρίδα καταγωγής τους. Η περίπτωση του Νικόλαου Παναγιώτου Λουράντου.

Ο «Νικόλαος Παναγιώτου Λουράντος» από τα Κύθηρα