Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες στην κλίμακα της Αιγύπτου και στην κλίμακα του Ελληνισμού λειτούργησαν εκσυγχρονιστικά. Πώς τεκμηριώνεται η άποψη αυτή;

Εργασία του φοιτητή Εμμανούηλ Θωμαΐδη                                                                      για το μάθημα “Παροικιακός Ελληνισμός και Ευεργετισμός”

Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες στην κλίμακα της Αιγύπτου και στην κλίμακα του Ελληνισμού λειτούργησαν εκσυγχρονιστικά. Πώς τεκμηριώνεται η άποψη αυτή;