Αφιέρωμα στους Έλληνες της Αιγύπτου από την εφημερίδα 30 Ημέρες

Η εφημερίδα 30 Ημέρες Χολαργός έκανε αφιέρωμα στους Έλληνες της Αιγύπτου και στην συνάντηση που έλαβε χώρα παρέστησαν η ιστορικός Ματούλα Τομαρά – Σιδέρη, η κυρία Παπαναστασίου, δραστήριο και ενεργό μέλος του Συλλόγου Αιγυπτιωτών καθώς και ο κ. Κωνσταντίνος Βάλβης, πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Αβερωφείου Σχολής Αλεξανδρείας.

“…Πολύ σημαντικό στοιχείο της ανάπτυξης είναι η επιχειρηματική τεχνογνωσία που αναπτύσσεται. Οι Έλληνες κάνουν έρευνα και αναπτύσσουν νέες ποικιλίες βαμβακιού…”, αναφέρει η καθηγήτρια Μ. Τομαρά – Σιδέρη και ο κ. Βάλβης συμπληρώνει οτι “Οι Έλληνες οργανώνονται με συλλόγους, αθλητικά σωματεία, προσκόπους, αδελφότητες δημιουργώντας συνθήκες κοινωνικής ζωής και συνεργασίας”.