Εμπλουτισμός της Ελεύθερης Διαδικτυακής Συλλογής “Ελληνισμός Αιγύπτου” / “Greeks in Egypt”

Η ΑΝΕΜΗ, η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (http://anemi.lib.uoc.gr), προσφέρει στον χρήστη του διαδικτύου μια πλούσια συλλογή βιβλιογραφικών πληροφοριών, ψηφιοποιημένων βιβλίων και άρθρων με έμφαση στον Νεοελληνικό Πολιτισμό. Πάνω από 2.000.000 ψηφιοποιημένες σελίδες σπάνιων βιβλίων και νεότερων εκδόσεων, των οποίων οι συγγραφείς επέτρεψαν την ψηφιοποίηση και ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο, διατίθενται ελεύθερα στον επισκέπτη της.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για την περαιτέρω στήριξη της Ελληνικής Διασποράς, η ΑΝΕΜΗ δημιούργησε το 2011, σε συνεργασία με το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (Ε.Λ.Ι.Α. – Μ.Ι.Ε.Τ.), και μία Ειδική Συλλογή Συνεργατών με τον τίτλο ‘Ελληνισμός Αιγύπτου’/‘Greeks in Egypt’ για ψηφιοποιημένα βιβλία, έντυπα και λοιπό υλικό σχετικά με τους Έλληνες της Αιγύπτου.

Η Ειδική Συλλογή Συνεργατών ‘Ελληνισμός Αιγύπτου’/‘Greeks in Egypt’ βρίσκεται στη διεύθυνση:
http://anemi.lib.uoc.gr/hierarchy/contributor/023/index.tkl

Η ΕΜΕΔΙΑ συμμετέχει στο έργο της Βιβλιοθήκης, οπού προσεχώς οι ερευνητές θα μπορούν να βρουν σε ψηφιακή μορφή το έργο “Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου”