Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εθελοντική απασχόληση δόκιμων ερευνητών

Η ΕΜΕΔΙΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον να απασχολήσει σε εθελοντική βάση 2 (δύο) προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου ελληνικού ΑΕΙ για περίοδο 6 (έξι) μηνών.

Η ΕΜΕΔΙΑ απασχολεί τους δόκιμους ερευνητές σε όλες τις δραστηριότητές της (διαχείριση δίγλωσσης ιστοσελίδας, οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων κλπ.), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας και των εργασιών της, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hellenicdiaspora.com μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2013.