Πώς το αιγυπτιακό βαμβάκι έφτασε στην Ελλάδα και η συμβολή των Ελλήνων βαμβακεμπόρων της Σαρκίας στην καλλιέργειά του

Ο συγγραφέας – ερευνητής Ιωάννης Ζήλλης παρουσιάζει τον δρόμο του βαμβακιού από την Αίγυπτο στην Ελλάδα.

Πώς το αιγυπτιακό βαμβάκι έφτασε στην Ελλάδα και η σύμβολη των Έλληνων βαμβακεμπόρων της Σαρκίας στην καλλιέργειά του