Το Λεύκωμα για τα 100 χρόνια του Αβερωφείου Γυμνασίου

Ο φοιτητής πολιτικής επιστήμης και ιστορίας Γ. Δαλαμαρίνης παρουσιάζει το Λεύκωμα για τα 100 χρόνια του Αβερωφείου Γυμνασίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.