Ρόδος και Αίγυπτος: Λίκνα Ευεργετισμού

Αφιέρωμα της εφημερίδας Ροδιακή για τη διάλεξη της καθηγήτριας Ματ. Τομαρά – Σιδέρη.

rodiaki