Οι Ευεργέτες Ι. Βαρβάκης, Θ. Ροδοκανάκης και Γ. Μαρασλής

Η φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Ευγενία Θεοδωρίδη παρουσιάζει τους ευεργέτες από την Οδησσό Ιωάννη Βαρβάκη, Θεόδωρο Ροδοκανάκη και Γρηγόριο Μαρασλή.

Οι Ευεργέτες Ι. Βαρβάκης, Θ. Ροδοκανάκης και Γ. Μαρασλής.