Ιωάννης Δομπόλης Γενικός Ταμίας του Κράτους επί Καποδίστρια και Ευεργέτης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Ο φοιτητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αλέξανδρος Ευαγγέλου παρουσιάζει τον Ιωάννη Δομπόλη, γενικό ταμία του κράτους επί Καποδίστρια.

Ιωάννης Δομπόλης Γενικός Ταμίας του Κράτους επί Καποδίστρια και Ευεργέτης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.