Το διασπορικό ταξίδι της οικογένειας του Εμμανουήλ Ιωάννου Μπατρίνου

Η φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Μαρία Κώτσια παρουσιάζει την οικογένεια του Εμμανουήλ Ιωάννου Μπατρίνου.

 

Το διασπορικό ταξίδι της οικογένειας του Εμμανουήλ Ιωάννου Μπατρίνου