ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ο φοιτητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Ανδρέας Γεωργιάδης παρουσιάζει την κοινωνική και ευεργετική λειτουργία της οικογένειας Θεοδότου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ