Νικόλαος Δούμπας: Ένα πρότυπο Εθνικού/Οικουμενικού Ευεργέτη

Η φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Όλγα Μυκονιάτη παρουσιάζει τον Νικόλαο Δούμπα.

Νικόλαος Δούμπας: Ένα πρότυπο Εθνικού/Οικουμενικού Ευεργέτη.