ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

 Ο Ovidiu NICULACHE (Tulcea), ο Ion UTANU (Tulcea) και η Ecaterina GHEORGHEDRACOPULO (Sulina) μας υποδέχθηκαν στην Ρουμανία και μας μίλησαν για τους Έλληνες εκεί και την ιστορία τους στο πέρασμα των χρόνων.

   Ο Ovidiu NICULACHE (Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Tulcea) κατέθεσε στο Αρχείο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ) το βιβλίο του V.H.Baumann Prezenta elenilor la Tulcea”, Bucuresti 2005.

   O  Radu Adrian OLAH   (φοιτητής του Ρουμανικού Πανεπιστημίου ORADEA, με πρόγραμμα Erasmus στο ΠΑΝΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο) μετέφρασε, επεξεργάσθηκε και παρουσιάζει το βιβλίο σε συνοπτική μορφή.

 

   Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.