Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΛΤΣΕΑ ΣΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ

Ο Ovidiu NICULACHE (Tulcea), ο Ion UTANU (Tulcea) και η Ecaterina GHEORGHEDRACOPULO (Sulina) μας υποδέχθηκαν στην Ρουμανία και μας μίλησαν για τους Έλληνες εκεί και την ιστορία τους στο πέρασμα των χρόνων.

   Ο Ovidiu NICULACHE (Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Tulcea) κατέθεσε στο Αρχείο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ) το βιβλίο τουV.H.Baumann Prezenta elenilor la Tulcea”, Bucuresti 2005.

   O   Radu Adrian OLAH (φοιτητής του Ρουμανικού Πανεπιστημίου ORADEA, με πρόγραμμα Erasmus στο Πάντειο Πανεπιστήμιο) μετέφρασε, επεξεργάσθηκε και παρουσιάζει το βιβλίο σε συνοπτική μορφή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΛΤΣΕΑ ΣΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ