ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Περίληψη

Ο Χρήστος Παπαναστασίου είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Ματούλα Τομαρά – Σιδέρη, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές τον Ιούνιο του 2015 στην κατεύθυνση της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός και η συμμετοχή του στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες στο χρονικό ανάπτυγμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο ρόλος του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού σχετικά με την εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά την περίοδο 1940 – 1944. Θα αναζητήσουμε τους Αιγυπτιώτες στα θέατρα των μαχών καθώς και στο πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής τους προσφοράς μέσα στο συγκρουσιακό πλέγμα πολιτικών και στρατιωτικών αντιθέσεων που επεκτάθηκαν στην Αίγυπτο από το Εθνικό Κέντρο. Ως εκ τούτου θα αναδειχθεί το δίπολο των στρατιωτικών και πολιτικών διενέξεων της εποχής σε σχέση με την συγκρότηση της αλληλέγγυας συμπεριφοράς από μέρους των Αιγυπτιωτών. Οι συλλογικές και ατομικές δράσεις στο πεδίο της πρόνοιας, του εθελοντισμού και της αυταπάρνησης θα εξεταστούν παράλληλα με την στάση και την τοποθέτηση των Αιγυπτιωτών απέναντι στα πολιτικά γεγονότα της εποχής, όπως αυτά εξελίχθηκαν στην Αίγυπτο ως τόπο φιλοξενίας των Ελληνικών εξόριστων Κυβερνήσεων και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι, παρά τις πολιτικές διχογνωμίες, θα αποδειχθεί ότι η κοινωνική και εθνική δράση των Αιγυπτιωτών είχε κοινό παρονομαστή την ενότητα.

ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.