Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου

Τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει μία συζήτηση για το  “αν διδάσκονταν τα Ελληνόπουλα στην Αίγυπτο και την Αραβική γλώσσα”.
   Οι ερευνητές της Ελληνικής διασποράς στην Αίγυπτο τον 19ο και 20ο αιώνα γνωρίζουν καλά από τις πηγές  ότι στα Κοινοτικά Σχολεία διδάσκονταν η Ελληνική αλλά και η Αραβική γλώσσα.Από τις ίδιες πηγές γνωρίζουν επίσης ότι στα Ελληνικά Σχολεία  διδάσκονταν:
– Ελληνικά, η γλώσσα της παροικίας
– Γαλλικά, η διεθνής γλώσσα της εποχής και
– Αραβικά, η γλώσσα της χώρας και επομένως χρήσιμη στους μαθητές.
    Στη διαθήκη των αδελφών Αμπέτ, που με το κληροδότημά τους ιδρύθηκε το 1860 η περιώνυμη  Αμπέτειος Σχολή στο Κάιρο , διαβάζουμε ότι : “Κύριος σκοπός της συστάσεως της Σχολής θεωρείται η εκμάθηση της τε Ελληνικής, Αραβικής και Γαλλικής γλώσσας”.
  Προκειμένου να επιβεβαιώσω την άποψη που είχα σχετικά με το ζήτημα της διδασκαλίας της Αραβικής γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου, συζήτησα το θέμα με Αιγυπτιώτες που αποφοίτησαν από αυτά. Οι Αιγυπτιώτες αυτοί επιβεβαίωσαν την διδασκαλία της Αραβικής στα Ελληνικά Σχολεία  και διετύπωσαν τις εμπειρίες , τις αναμνήσεις και τις μαρτυρίες τους  που αφορούν όχι μόνο τους ίδιους αλλά και τους γονείς τους. Δηλαδή, δεν περιορίστηκαν μόνο στη δική τους γενιά αλλά επεκτάθηκαν και σε προηγούμενες γενιές.
Το κείμενο που ακολουθεί  είναι μία από τις μαρτυρίες αυτές.
Ματούλα Τομαρά-Σιδέρη
Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου
Πρόεδρος της Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου.

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου (Συλλογή Σεβαστής - Ειρήνης (Νίνας) Παπαναστασίου)

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου (Συλλογή Σεβαστής – Ειρήνης (Νίνας) Παπαναστασίου)

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου (Συλλογή Σεβαστής - Ειρήνης (Νίνας) Παπαναστασίου)

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου (Συλλογή Σεβαστής – Ειρήνης (Νίνας) Παπαναστασίου)

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου (Συλλογή Σεβαστής - Ειρήνης (Νίνας) Παπαναστασίου)

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου (Συλλογή Σεβαστής – Ειρήνης (Νίνας) Παπαναστασίου)

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου (Συλλογή Σεβαστής - Ειρήνης (Νίνας) Παπαναστασίου)

Η διδασκαλία της Αραβικής Γλώσσας στα Ελληνικά Σχολεία της Αιγύπτου (Συλλογή Σεβαστής – Ειρήνης (Νίνας) Παπαναστασίου)