Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα

                            Το νέο βιβλίο της καθηγήτριας Ματ. Τομαρά – Σιδέρη                         από τις εκδόσεις Economia Publishing

Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα

Η νεοελληνική πραγματικότητα μορφοποιήθηκε από τη συνδυασμένη δράση ποικίλων δυνάμεων και διεργασιών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το παροικιακό φαινόμενο και η ευεργετική δραστηριότητα. Ο συνδυασμός μεταξύ των δύο είναι οργανικός και η συνέργειά τους στο οικονομικό, θεσμικό και πολιτισμικό επίπεδο καθόρισε αποφασιστικά τη συγκρότηση του νεοελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται τα εξής ζητήματα: Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάμε το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο με βάση κυρίως το παράδειγμα του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε την ευεργετική ιδεολογία, λειτουργία και πρακτική. Στο τρίτο, τέλος, κεφάλαιο μελετάμε τις σύγχρονες μορφές της ευεργεσίας. Ο κρίκος που συνέχει τα ποικίλα επίπεδα και τις πολύτροπες δυναμικές της ιστορικής εξέλιξης είναι ο ευεργέτης ως στρατηγικός φορέας του Διαφωτισμού, που λειτουργεί ως οργανικός διανοούμενος της αστικής τάξης – ανερχόμενης αρχικά, κυρίαρχης σήμερα. Καρπός πολυετούς έρευνας και μελέτης, το κείμενο αυτό εκθέτει συστηματικά ιστοριογραφικό υλικό σχετικά με την ευεργετική πρακτική, ιστορικές αναλύσεις για το φαινόμενο του ευεργετισμού και εννοιοποίηση της μορφής του ευεργέτη στο ιστορικό πλαίσιο της ύπαρξής του. Σκοπός του είναι η εννοιολογική αποσαφήνιση και η συμβολή στην εν εξελίξει συζήτηση σχετικά με τις λογικές και τις ιδιαιτερότητες της νεοελληνικής πραγματικότητας.

Ευεργετισμός και νεοελληνική πραγματικότητα

Βιβλιοκριτική από την Πέρσα Κουμούτση στο fractalart.gr