Παναιγύπτια

Αναφορά στη βράβευση της καθηγήτριας και Προέδρου της Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ. Ματ. Τομαρά – Σιδέρη από το περιοδικό του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων,  “Παναιγύπτια”, αρ. τεύχους 181 ΠΑΝΑΙΓΥΠΤΙΑ_ΤΕΥΧΟΣ 181