Ευεργετισμός και Νεοελληνική πραγματικότητα

 

Η καθηγήτρια και πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς στη διάλεξη για τον Ευεργετισμό και τη Σύγχρονη Ελλάδα, βασισμένη στο βιβλίο Ευεργετισμός και Νεοελληνική Πραγματικότητα που σύντομα θα κυκλοφορήσει και στα Αγγλικά. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας υπό την αιγίδα του Πολιτιστικού Κύκλου των Φίλων της Ελλάδας.

Η καθηγήτρια και πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς Ματ. Τομαρά – Σιδέρη στη διάλεξη της για τον Ευεργετισμό και τη Σύγχρονη Ελλάδα, βασισμένη στο βιβλίο της Ευεργετισμός και Νεοελληνική Πραγματικότητα που σύντομα θα κυκλοφορήσει και στα Αγγλικά. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας από τον Πολιτιστικό Κύκλο των Φίλων της Ελλάδας.

Ολόκληρη η ομιλία στα Ελληνικά και Γερμανικά.