Διαλέξεις στο Cairo University και στο Al Azhar University

Φωτογραφίες από τις διαλέξεις που έδωσε η Πρόεδρος ΕΜΕΔΙΑ, καθηγήτρια Ματούλα Τομαρά – Σιδέρη, στα Πανεπιστημία Αλ Αζχάρ και Καΐρου, με θέμα

“Η Ελληνική Παροικία στη Σύγχρονη Αίγυπτο”