Πολιτιστικός Κύκλος των Φίλων της Ελλάδας στην Βασιλεία, Ελβετία

Μία εξαιρετική περίπτωση συνδυασμένης προσπάθειας της Ελληνικής διασποράς και των φίλων της Ελλάδας για την ανάδειξη του Ελληνικού πολιτισμού και διακεκριμένων Ελλήνων εκπροσώπων της Επιστήμης και της Τέχνης αποτελεί ο “Πολιτιστικός Κύκλος των Φίλων της Ελλάδας στην Βασιλεία “ (Ελβετία).
Εικονογράφηση αυτής της γόνιμης προσπάθειας αποτελεί το έργο του Πολιτιστικού Κύκλου στο χρονικό διάστημα 1992-2019.