Σεμινάρια

Η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Διασποράς στοχεύει στην διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευση φοιτητών και ερευνητών μέσα από την διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων και διαλέξεων. Η Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ. σκοπεύει να καταρτίσει προγράμματα σεμιναρίων και διαλέξεων ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και έρευνας, ώστε να προσφέρεται μια οργανωμένη και εκσυγχρονισμένη διαρκής εκπαίδευση. Επιπλέον, στόχος της Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ είναι να αποτελέσει ένα διεθνή πυλώνα ζωντανής κοινότητας που θα θέσει στην ελληνική επιστημονική κοινότητα τους προβληματισμούς, τις καινοτομίες και την πρόοδο της έρευνας και της γνώσης.
Τέλος, ηθική επιταγή και ζωτική ανάγκη αποτελεί για την Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ. η κατάρτιση των φοιτητών και των νέων ερευνητών. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας θα οργανωθούν ομάδες εργασιών σε όλο το εύρος της ιστορικής έρευνας που αφορά στην ελληνική διασπορά.