Ζώης Καπλάνης: Ένας Ηπειρώτης στον οποίο απονεμήθηκε ο χαρακτηρισμός του «Εθνικού Ευεργέτη»

Η Μαρία Κώτσια, φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, βιογραφεί τον Ηπειρώτη Ζώη Καπλάνη.

Ζώης Καπλάνης: Ένας Ηπειρώτης στον οποίο απονεμήθηκε ο χαρακτηρισμός του «Εθνικού Ευεργέτη».

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ο φοιτητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Ανδρέας Γεωργιάδης παρουσιάζει την κοινωνική και ευεργετική λειτουργία της οικογένειας Θεοδότου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

 

Ένα διασπορικό ταξίδι στην Αλεξάνδρεια. Μια ιστορία όπως… τόσες άλλες

Η φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Μαργαρίτα Πολυκανδριώτη κατέγραψε την προσωπική ιστορία του Αντώνη Πασσά.

Ένα διασπορικό ταξίδι στην Αλεξάνδρεια. Μια ιστορία όπως… τόσες άλλες.

Το διασπορικό ταξίδι της οικογένειας του Εμμανουήλ Ιωάννου Μπατρίνου

Η φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Μαρία Κώτσια παρουσιάζει την οικογένεια του Εμμανουήλ Ιωάννου Μπατρίνου.

 

Το διασπορικό ταξίδι της οικογένειας του Εμμανουήλ Ιωάννου Μπατρίνου

Ιωάννης Δομπόλης Γενικός Ταμίας του Κράτους επί Καποδίστρια και Ευεργέτης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Ο φοιτητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Αλέξανδρος Ευαγγέλου παρουσιάζει τον Ιωάννη Δομπόλη, γενικό ταμία του κράτους επί Καποδίστρια.

Ιωάννης Δομπόλης Γενικός Ταμίας του Κράτους επί Καποδίστρια και Ευεργέτης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.

Προφορική Μαρτυρία: Η ιστορία του παππού μου

Η φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Έλενα Κορομηλά κατέγραψε την προσωπική ιστορία ενός μετανάστη κατά το β’ μισό του 20ου αιώνα.

Προφορική Μαρτυρία: Η ιστορία του παππού μου

 

Ένα παράδειγμα διασποράς: η οικογένεια του Χαριλάου Μυκονιάτη

Η φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Όλγα Μυκονιάτη παρουσιάζει τη διαδρομή της οικογένειας του Χαριλάου Μυκονιάτη “από την Αθήνα της Χούντας στην πολλά υποσχόμενη Μελβούρνη”.

Ένα παράδειγμα διασποράς: η οικογένεια του Χαριλάου Μυκονιάτη.