ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Περίληψη

Ο Χρήστος Παπαναστασίου είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Ματούλα Τομαρά – Σιδέρη, ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές τον Ιούνιο του 2015 στην κατεύθυνση της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. Αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ήταν ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός και η συμμετοχή του στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες στο χρονικό ανάπτυγμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο ρόλος του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού σχετικά με την εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατά την περίοδο 1940 – 1944. Θα αναζητήσουμε τους Αιγυπτιώτες στα θέατρα των μαχών καθώς και στο πεδίο της οικονομικής και κοινωνικής τους προσφοράς μέσα στο συγκρουσιακό πλέγμα πολιτικών και στρατιωτικών αντιθέσεων που επεκτάθηκαν στην Αίγυπτο από το Εθνικό Κέντρο. Ως εκ τούτου θα αναδειχθεί το δίπολο των στρατιωτικών και πολιτικών διενέξεων της εποχής σε σχέση με την συγκρότηση της αλληλέγγυας συμπεριφοράς από μέρους των Αιγυπτιωτών. Οι συλλογικές και ατομικές δράσεις στο πεδίο της πρόνοιας, του εθελοντισμού και της αυταπάρνησης θα εξεταστούν παράλληλα με την στάση και την τοποθέτηση των Αιγυπτιωτών απέναντι στα πολιτικά γεγονότα της εποχής, όπως αυτά εξελίχθηκαν στην Αίγυπτο ως τόπο φιλοξενίας των Ελληνικών εξόριστων Κυβερνήσεων και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Έτσι, παρά τις πολιτικές διχογνωμίες, θα αποδειχθεί ότι η κοινωνική και εθνική δράση των Αιγυπτιωτών είχε κοινό παρονομαστή την ενότητα.

ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΛΤΣΕΑ ΣΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ

Ο Ovidiu NICULACHE (Tulcea), ο Ion UTANU (Tulcea) και η Ecaterina GHEORGHEDRACOPULO (Sulina) μας υποδέχθηκαν στην Ρουμανία και μας μίλησαν για τους Έλληνες εκεί και την ιστορία τους στο πέρασμα των χρόνων.

   Ο Ovidiu NICULACHE (Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Tulcea) κατέθεσε στο Αρχείο της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Διασποράς (Ε.Μ.Ε.ΔΙΑ) το βιβλίο τουV.H.Baumann Prezenta elenilor la Tulcea”, Bucuresti 2005.

   O   Radu Adrian OLAH (φοιτητής του Ρουμανικού Πανεπιστημίου ORADEA, με πρόγραμμα Erasmus στο Πάντειο Πανεπιστήμιο) μετέφρασε, επεξεργάσθηκε και παρουσιάζει το βιβλίο σε συνοπτική μορφή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΛΤΣΕΑ ΣΤΟΝ 19ο ΚΑΙ 20ο ΑΙΩΝΑ

Πίνακας Ευεργετών

Στα πλαίσια του μαθήματος Ευεργετισμός της Ελληνικής Διασποράς, εαρινό εξάμηνο 2015, διδάσκουσα καθηγήτρια Ματούλα Τομαρά – Σιδέρη, oι φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ανέλαβαν εργασίες προκειμένου να παρουσιάσουν σπουδαίους Έλληνες  ευεργέτες  του 19ου και πρώτου μισού του 20ου αιώνα.

Πίνακας Ευεργετών

Ζώης Καπλάνης: Ένας Ηπειρώτης στον οποίο απονεμήθηκε ο χαρακτηρισμός του «Εθνικού Ευεργέτη»

Η Μαρία Κώτσια, φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, βιογραφεί τον Ηπειρώτη Ζώη Καπλάνη.

Ζώης Καπλάνης: Ένας Ηπειρώτης στον οποίο απονεμήθηκε ο χαρακτηρισμός του «Εθνικού Ευεργέτη».

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

Ο φοιτητής του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Ανδρέας Γεωργιάδης παρουσιάζει την κοινωνική και ευεργετική λειτουργία της οικογένειας Θεοδότου.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΔΟΤΟΥ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

 

Ένα διασπορικό ταξίδι στην Αλεξάνδρεια. Μια ιστορία όπως… τόσες άλλες

Η φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Μαργαρίτα Πολυκανδριώτη κατέγραψε την προσωπική ιστορία του Αντώνη Πασσά.

Ένα διασπορικό ταξίδι στην Αλεξάνδρεια. Μια ιστορία όπως… τόσες άλλες.